aquatherm. climatherm aquatherm – world wide. Australia. Aquatherm Australia Pty Ltd. West Botany Street. AU. Rockdale NSW. Fusiotherm® | aquatherm green pipe | climatherm | aquatherm lilac .. aquatherm sets the innovation standards in the production of PP-pipes and fittings. E-mail: [email protected] aquatherm metall, Attendorn aquatherm branch Radeberg aquatherm Massa, Italien aquatherm main site.

Author: Nikor Akizshura
Country: Indonesia
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 11 August 2004
Pages: 493
PDF File Size: 16.97 Mb
ePub File Size: 20.88 Mb
ISBN: 448-9-32945-724-8
Downloads: 67390
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoojin

Po mogunosti izbjegavati upljinu ispod ugradnog namjetaja. Udobnost Umjerene nadtemperature 25 – 35C kod velikih povrina za grijanje proizvode ravnomjernu bilancu isijavanja za korisnika. Sustav je bio aquathrm pogona Pod je pritom zagrijavan uz temperaturu polaznog voda od C.

Obrada, sastav, proizvodnja i naknadna obrada moraju se provoditi sukladno s DIN2.

Podruje prikljuivanja razdjelnika Ispred razdjelnika kruga grijanja se sve dovodne cijevi po-stavljaju u jako malim razmacima. Koliina koja se dodaje ovisi o potrebnoj kvaliteti betona. Grijane estrihe treba zagrijati prije postavljanja podnih obloga.

Pri ugradnji mokrog estriha potrebno je potivati DIN Ova inovacija unutar brane je i danas temelj stalnog rasta. Zbog vrlo dobrih prostorno klimatskih svojstava po-sebno su prikladne gipsana i vapneno gipsana buka. Rubna izolacijska trakaRubna izolacijska trakaTehniki podaci rubna izolacijska traka Duljina: Sistemski element TS 30Sistemski element TS 30 i modul provodljivosti toplineU kombinaciji s dodatnim izolacijskim materijalima mogu se ispuniti zahtjevi iz Odredbe o utedi energije EnEV.

Sigurnosni graninik za osiguranje sigurnosnog razmaka od 20 mm 2 1 3 sigurnosni razmak grijae cijevi do donjeg ruba slijepog poda prema naputku FSB-a 20 mmispitanoVELIKE POVRINE6Konstrukcija sportskih podovaPlono elastini sportski pod konstrukcija s elementima Plono elastini sportski pod u izvedbi s elementima sastoji se od elastinog sloja, nesavitljivog sloja za raspodjelu te-ine i gornje obloge. Maseni protok Pad tlaka max.

U pravilu aquatherm-climasystem radi sa znatno niim tem-peraturama polaznog voda nego uobiajeni sustavi podnog grijanja. Minimalna debljina je 15 mm.

U tom e sluaju moda biti potrebni dodatni izvori grijanja. Obje armature izraene su od graevinskog elika iju jakost i izvedbu dimenzionira statiar. On pak ovisi o gubitku topline prostorije, odnosno zgrade i povrini koja stoji na raspolaganje za postavljanje zidnog grijanja.

  AVE MARIA ARCADELT SPARTITO PDF

U tom je sluaju potrebno odgovarajui udio spojnih vodova opremiti s izolacijskim materijalima. Obloga koja se sastoji od elastinog sloja, kompozita od staklenih vlakna i gornjeg sloja poda, lijepi se na estrih.

Kako bi razmak polaganja grijaih cijevi bio ravnomjeran na cijelom igralitu, te se cijevi privruju na montane kata,og. Svojstva svjeeg morta dobivena pomou dodatka za pove-anje gustoe poda poveavaju vlanu vrstou te vrstou pri savijanju. Sistemski element valufix u roli Sistemski element valufix u roli U kombinaciji s dodatnim izolacijskim materijalima kagalog se ispuniti zahtjevi sukladno s Odredbom o utedi energije EnEV.

These products form a system for centralized processing of energy metering data from M-Bus or pulse energy meters and environmental aquatheem outside and room temperatures, air quality etc. Katwlog podnog grijanja treba postavljati na udaljenosti od 50 mm od vertikalnih graevinskih elemenata te mm od dimnjaka, otvorenih kamina, otvorenih ili zazida-nih otvora te otvora za dizalo.

U sloj morta mora se zamijeati aquatherm-dodatno sredstvo za estrih. Doziranjeaquatherm-Estrichfest se kod proizvodnje estrih mase dodaje u udjelu od jednog postotka teine odnosi se na teinu cementato odgovara 0,5 kg na 50 awuatherm cementa.

aquatherm katalog-PODNO

Zbog posebnog preklapanja idealno za tekue estrihe. Posebni drai razmaka dijele oba sloja po visini te jedan sloj od drugoga. Prednost ovakvog naina postavljanja je u aquathedm to se mogu izjednaiti razliite de-bljine obloga. Catalogo aquatherm red pipe Documents. U podruju primjene spojnih cjevovoda malih dimenzija polibuten je uvjerljiv naroito zahvaljujui svojoj visokoj flek-sibilnosti.

No njihova primjena nije mogua u vlanim prostorijama. Prvo zagrijavanje poinje s temperaturom polaznog voda od 25 C koju treba odravati 3 dana.

Aquatherm Design & Planning Guide

Dodavanjem sredstva aquatherm-Estrichfest smanjuje se koliina dodane vode. Jednostavna obrada bez posebnog alata. Koliina zranih pora gotovo se i ne poveava. Prividne se fuge moraju postavljati svugdje gdje nisu po-trebne dilatacione fuge, a ipak treba odvoditi napetost estrih-ploe. Putanje u pogon zagrijavanje mora se provesti aquathefm s aquatherm-uputama za montiranje.

  DAVID SKLANSKY THEORY POKER PDF

U to je vrijeme aquatherm bio jedan od tri tvrtke koje su prve nudile sustave podnog grijanja na europskom tritu.

Ova svojstva svjeeg morta utjeu na bru razgradnju sitno zrnatog cementa, izmeu ostalog smanjenjem povrinske napetosti vode za mijeanje. Tehnika spajanjaZa odreenu upotrijebljenu vrstu cijevi mora se upotrijebiti iskljuivo onaj cijevni spoj, kojeg je odredio proizvoa.

Tekui estrih na bazi kalcijevog sulfata CAF Tekui estrih na bazi kalcijevog sulfata je estrih proizveden aquayherm anhidritnog veziva, vode i eventualno uz dodatak dodatnih tvari. Daljnja, termiki opravdana prednost je uz to i neznatno gibanje zraka.

Tehnika podrkaOsim osnovnog kolovanja u Attendornu i Radebergu, tehniari aquatherma svakodnevno putuju po Njemakoj i pomau radnicima na gradilitu, kaalog upute o ugradnji sustava radnicima u vaoj radionici ili posjeuju prodajne akcije i dane alata u specijaliziranim trgovinama. Takoer nije dozvoljeno postavljati ih direktno na zagrijane povrine. Ispitni tlak mora biti dvostruko vei od radnog tlaka minimalno 6 bara te se mora odravati na istoj razini tijekom nanoenja estriha na cijevi.

Te su granine krivulje ucrtane na prikazima te se ni u kom sluaju ne smiju prekoraiti. Pozicioniranje razdjelnika odreuje se prema graevinskim okolnostima i po poloaju igralita. Profil za fuge dostavlja se kao cijeli set, sastoji se od T-profila i PE- trake. Sistemski aquattherm ploa s vorovima F ND 11 s tankosloj-nim estrisima i aquathermm za polaganje.

Company Documentation

Za grijane podne konstrukcije u posebnoj se mjeri mora utvrditi da je u stanju ugradnje estriha zaista dosegnuta potrebna norma. Razmjetaj fugaNain i razmjetaj fuga ne ovisi o grijanju industrijskih po-dova te ga openito mora odrediti statiar.

Tipina mjesta za primjenu grija-nja slobodnih povrina su pjea-ke zone, sportski tereni, ulazi u garae, prilazne rampe, parkira-lita na otvorenom ili heliodromi. Hlaenje ledenih povrina Hlaenje aquathherm povrina 7.