24 нов. Elementi elektroenergetskih sistema Proračun impedanse petlje kvara:” http:// ?sa=t&rct=j&q=site: “impedan. REŠENIH ZADATAKA IZ ANALIZE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA. Uploaded by Elementi elektroenergetskih sistema – računske vežbe -. Uploaded. Predmet: Elementi elektroenergetskih sistema Dr Milenko B. Beograd. Mijailović. Beopres. Akademska misao. Tehnika zaštite u elektroenergetici. Naučna knjiga.

Author: Mazurg Kacage
Country: Central African Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 1 June 2015
Pages: 23
PDF File Size: 3.96 Mb
ePub File Size: 7.74 Mb
ISBN: 122-8-26888-631-5
Downloads: 95454
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Torr

Radni dio Simpozijuma organizovan je kroz sesije, okrugle stolove, predavanja po pozivu i prezentacije.

Ukupno su predstavljena 53 rada. Glavne tematske oblasti Simpozijuma su: Rad Simpozijuma se odvija u okviru sesija, okruglih stolova, predavanja ele,troenergetskih pozivu i prezentacija.

Radovi mogu biti napisani i prezentovani na srpskom ili na engleskom jeziku. Pozivamo autore da prijave neobjavljene i originalne radove koji nisu prijavljeni ili u razmatranju za objavljivanje na drugim skupovima ili publikacijama.

fault loop | English to Serbian | Electronics / Elect Eng

Dodatne informacije o prijavi rada su dostupne u dijelu Radovi. Radovi koji su prezentovani usmeno ili u formi postera elektroeneegetskih biti poslani po izboru autora za potencijalno objavljivanje u IEEE Xplore digitalnoj biblioteci.

  MANUAL AHMSA PDF

Detaljnije informacije o kotizaciji i uplatama su dostupne u dijelu Uplate. Rok za slanje kompletnog rada: Registracija i uplata kotizacije: Svi autori studentskih radova moraju biti studenti prvog dodiplomskog ili drugog master ciklusa studija.

Svi autori moraju dostaviti dokaz o statusu studenta indeks ili potvrda nakon prihvatanja rada molimo vas da dostavite skenirani dokument na email adresu infoteh etf. Studentski radovi su prihvataju i prezentuju u okviru studentske sesije i moraju biti pripremljeni prema uputstvu za studentske radove.

XVIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA

Uslov za ovakve radove je da je student diplomirao u Simpozijum koristi blind-review postupak recenzije. Za dodatnu opremu potrebno je kontaktirati organizatora.

Uputstva za pripremu poster prezentacija su dostupna ovdje.

Za uplate kotizacija od strane pravnih lica odobrava se popust. Za dodatne informacije potrebno je kontaktirati organizatora na email infoteh etf.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na infoteh etf. Upute za putovanje su dostupne ispod: Za informacije o Simpozijumu molimo da nas kontaktirate prvo na email infoteh etf.