Handboek douane en internationale handel. Front Cover. Fernand Rutten Bibliographic information. QR code for Handboek douane en internationale handel. Douanewetgeving; Onderwerp: administratieve samenwerking, douane, douaneharmonisatie, fiscaliteit, handboek, initiatief van de EU. RUTTEN, F. and SERNEELS, A., Handboek Douane en Internationale Handel , Antwerpen/Groningen/Oxford, Intersentia, SCHOLZ-REITER, B .

Author: Mozahn Shazragore
Country: Oman
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 24 December 2005
Pages: 172
PDF File Size: 15.28 Mb
ePub File Size: 9.16 Mb
ISBN: 565-6-44698-772-9
Downloads: 2931
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dutilar

Van dergelijke documenten bestaat doorgaans slechts 1 exemplaar. Duidelijke werkinstructies Interne controle tijdens het aangifteproces Goede werking aangiftesoftware. In andere gevallen wordt een machtiging voor een langere periode afgegeven of is er sprake van een doorlopende machtiging.

Bij twijfel zal diepgaander onderzoek moeten worden gedaan. Het bedrijf moet procedures hebben door wie en wanneer deze correcties worden gedaan.

Handboek Douane en wetteksten DWU

Een grotere vertegenwoordiger, met honderden of duizenden aangiften per maand, kan volstaan met een lager percentage maar het moet representatief aantal aangiften blijven. De minimale gegevens zijn: Het is wezenlijk dat zij onder meer sturen op compliance naleving van de wetgeving en een kwalitatief goed aangifteproces.

Is de software speciaal voor de douanevertegenwoordiger gebouwd of door hem zelf gebouwd dan zal de software vooraf uitgebreid getest moeten worden op de juiste werking. Handboke voorkomen van fouten wordt voor een aanzienlijk deel bewerkstelligd door de twee voorafgaande onderdelen acceptatie vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever en totstandkoming opdracht tot aangifte.

Medewerkers moeten kennis hebben van de problematiek. Deze controle wordt doorgaans gedaan door de boekhoudafdeling van de vertegenwoordiger.

2.00.00 Vertegenwoordiging bij de Douane

Het is belangrijk dat de resultaten van de interne controles worden vastgelegd. Deze gevallen moeten vastgelegd worden. Duidelijke werkinstructies en interne controle tijdens aangifteproces dragen ook bij. Dat kan overal gebeuren, het is wel belangrijk dat fouten zoveel mogelijk beperkt worden en dat acties ondernomen worden door het bedrijf om fouten in de toekomst te voorkomen.

  LIBRO NO DESPERDICIES TU VIDA DE JOHN PIPER PDF

Acties naar aanleiding van de bevindingen kunnen bijvoorbeeld zijn: Javascript staat uit in deze internetbrowser. DWU van de douanevertegenwoordiger.

In sommige gevallen wordt er een eenmalige machtiging afgegeven, er is dan ook sprake van een eenmalige opdracht tot aangifte. Afhankelijk van de situatie kan dit op papier of digitaal.

Handboek Douane en wetteksten DWU

Dit percentage is afhankelijk van de omvang van de organisatie en de activiteiten van de vertegenwoordiger. Ook analyse op basis van de goederensoort kan nuttig hxndboek.

Indien de vertegenwoordigde zelf geen verklaring geeft, maar het wel relevant handboe vereist is, dan dient navraag te worden gedaan handhoek de vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger moet ten tijde van het doen van de aangifte beschikken over het origineel.

Als de vertegenwoordigde eventueel via de opdrachtgever weet welke informatie aangeleverd dient te worden, kunnen mogelijke fouten worden voorkomen. Naar boven Duidelijke werkinstructies Het moet duidelijk zijn voor de medewerkers hoe te handelen als er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van een klant, de benodigde informatie niet beschikbaar is, er twijfel bestaat over de juistheid van de aangeleverde gegevens, welke informatie vastgelegd moet worden, hoe te handelen in bepaalde gevallen, etc.

Vereisten vertegenwoordiging

Om te mogen optreden als Douanevertegenwoordiger in de zin van artikel 5, hzndboek 6 en 18 DWU moet een bedrijf, op grond van artikel 1: Ook is er een nadere toelichting opgesteld voor het criterium praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties art 39, letter d, DWU. Hoe dit gedaan wordt is vormvrij, maar de gegevens moeten wel goed toegankelijk zijn en blijven en het moet handbofk zijn de vereiste informatie te verstrekken. Informeer hen ook over de maatregelen die worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen.

  CALENDRIER ARABE 1434 PDF

De douanevertegenwoordiger maakt gebruik van aangiftesoftware die aangeschaft wordt bij een betrouwbare software leverancier of bouwt de aangiftesoftware zelf of laat die speciaal bouwen. In sommige gevallen is het nog mogelijk om de aangifte te doyane of te annuleren. Daarnaast zijn onder meer voldoende kennis en ervaring van medewerkers, inclusief het op peil houden van de kennis en begeleiding van nieuwe medewerkers van belang zie handboe criterium praktische vakbekwaamheid of beroepskwalificaties.

Bij de toepassing van zowel de guidelines als deze toelichting moet steeds rekening worden gehouden met de aard en de omvang van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.

De douanevertegenwoordiger is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangifte art 15, lid 2, DWU. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van: De interne controle op de kwaliteit van de aangiften zal bijvoorbeeld moeten zien op: De bewaarplicht van 7 jaar is ook voor deze hansboek van toepassing. De resultaten van de interne controles moeten regelmatig gemonitord worden. Medewerkers moeten worden gefaciliteerd om hun kennis actueel te houden.